Проблемы обработки глубоких отверстий в деталях типа метчик бурильный универсальный

Ескіз недоступний

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сумський державний університет

Анотація

Опис

Ключові слова

нефтегазовая промышленность, машиностроение, бурильные метчики, сверление

Бібліографічний опис

Иванова М. С. Проблемы обработки глубоких отверстий в деталях типа метчик бурильный универсальный / М. С. Иванова, Н. А. Белоусов // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали наук.-техн. конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 2-х ч. Ч. 1 / ред. кол.: О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 54.