Аналіз методу полегшеної криптографії з використанням ДНК в IoT

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Мета цієї роботи спрямована на те, щоб запропонувати нову полегшену криптографію на основі ДНК (LWCD). LWCD використовує стрічку ДНК як ключ із деякими операціями для створення ключів для кількох раундів шифрування. Кілька раундів шифрування можна змінювати за допомогою розміру блоку, який підходить для пристроїв Інтернету речей і забезпечує високу надійність і силу шифрування на основі важливості зібраних даних. LWCD виконується двома основними операціями: заміною та транспозицією.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, шифрування, безпека даних, захист даних, туманні обчислення, Інтернет речей

Бібліографічний опис

Журило О. Д. Аналіз методу полегшеної криптографії з використанням ДНК в IoT / О. Д. Журило, О. С. Ляшенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 91.