Налагодження зв'язків міжнародного бізнесу полюсами технологічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дніпропетровський університет

Анотація

У світі, що глобалізується, жодна країна не може вважатися конкурентоспроможною, якщо вона не виходить на світовий ринок. Нині найбільш успішними є ті країни, які розвивають інновації. Інноваційний успіх національної економіки значно залежить від наявності полюсів технологічного розвитку. Важливою функцією таких структур є налагодження міжнародного бізнесу.
In the globalizing world no one country can be considered competitive, if it keeps indoors to the world market. Presently most successful are those countries which develope innovations. Innovative success of national economy considerably depends on the presence of poles of technological growth. The important function of such structures is adjusting of international business.

Опис

Ключові слова

кластери, резиденти, нерезиденти, конкурентоспроможність, ринок світовий, інновації, економіка національна, international business, poles of technological development, clusters, residents, non-residents, competitiveness, innovation support

Бібліографічний опис

Архієреєв С. І. Налагодження зв'язків міжнародного бізнесу полюсами технологічного розвитку / С. І. Архієреєв, І. О. Дерід // Вісник ДУ. Серія : Економіка. - 2011. - № 5. - С. 260-265.