Web-сервис управления программным комплексом трассировки печатных плат с использованием генетических алгоритмов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

web-приложение, популяционно-генетический подход, конфигурация, язык программирования, многопроцессорная вычислительная система

Бібліографічний опис

Молчанов Г. И. Web-сервис управления программным комплексом трассировки печатных плат с использованием генетических алгоритмов / Г. И. Молчанов // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ–2017) : тезиси 17-ї міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 вересня 2017 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко. – Харків ; Одеса : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 60.