Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти

Анотація
Опис
Ключові слова
діяльність навчально-пізнавальна, культура професійна, герменевтика, процес навчально-виховний, викладач, студент, майстерність дидактична, особистість
Бібліографічний опис
Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2013. – 326 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18040.