Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

діяльність навчально-пізнавальна, культура професійна, герменевтика, процес навчально-виховний, викладач, студент, майстерність дидактична, особистість

Бібліографічний опис

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2013. – 326 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18040.