Вибір мережного обладнання із застосуванням методів багатокритеріальної оптимізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є вибір оптимального варіанта мережного обладннання в телекомукації засобами багатокритеріальної оптимізації. У доповіді розглядаються теоретичні і практичні принципи застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вибора переважного варіанта, оптимальних за сукупністю показників якості, а саме - керованих комутаторів L2 із урахуванням п’яти характеристик: кількість портів; об'єм буферної пам'яті, пропускну здатність; кількість перенаправленних пакетів, ціна.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, телекомунікаційна мережа, підмножина Парето

Бібліографічний опис

Заярний І. А. Вибір мережного обладнання із застосуванням методів багатокритеріальної оптимізації / І. А. Заярний, Ю. В. Скорик // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 80.