Біотехнологічні аспекти мікробної трансформації нітроген(І) оксиду в ґрунтах Харківського регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Анотація
Опис
Ключові слова
парникові гази, денітрифікація, азотфіксація, редуктаза закиси азоту
Бібліографічний опис
Близнюк О. М. Біотехнологічні аспекти мікробної трансформації нітроген(І) оксиду в ґрунтах Харківського регіону / О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна, О. М. Огурцов // Біотехнологія: звершення та надії : зб. тез 8-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15 листопада 2019 р. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 83-84.