Методика побудови 3D-моделі з використанням графічного редактора КОМПАС-3D

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, комп'ютерні технології, програмне забезпечення, панель інструментів

Бібліографічний опис

Методика побудови 3D-моделі з використанням графічного редактора КОМПАС-3D [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять з дисципліни "Моделювання технологічних процесів в нафтогазовій галузі" : для студентів спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / уклад. В. С. Білецький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 13 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55416.