Проблема психологічного забезпечення професійної діяльності сучасного фахівця у працях вітчизняних вчених

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Опис
Ключові слова
психологія, Корольчук М. С., психіка, дослідження психологічні
Бібліографічний опис
Мовчан Я. О. Проблема психологічного забезпечення професійної діяльності сучасного фахівця у працях вітчизняних вчених / Я. О. Мовчан // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VII Междунар. науч.-практич. конференции, 19-20 декабря 2012 г., Ч. 1. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. - С. 199-202.