Сутність фінансового стану та методики його аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Визначено сутність поняття фінансового стану та необхідність його аналізу.Визначено послідовність етапів проведення аналізу фінансового аналізу. Запропоновано найбільш підходяща методика аналізу фінансового стану підприємства на основі платоспроможності, ліквідності та аналізу дебіторської заборгованості.
The essence of concept of a financial state and need of its analysis is defined. The sequence of stages of carrying out the analysis of the financial analysis is defined. It is offered the most suitable technique of the analysis of a financial condition of the enterprise on the basis of solvency, liquidity and receivables analysis.
Опис
Ключові слова
ринкова економіка, оцінка, аналіз, ліквідність, платоспроможність, заборгованість підприємства, financial state, assessment, analysis, enterprise, liquidity, solvency
Бібліографічний опис
Слатіна К. Ю. Сутність фінансового стану та методики його аналізу / К. Ю. Слатіна, С. П. Сударкіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 93-97.