Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ООО "Планета-Принт"

Анотація

У монографії досліджено і узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід використання комплаєнс в практиці роботи підприємств та організацій. Введено в науковий обіг термін "комплаєнс-безпека" та проведено її детальний розгляд як економічної категорії. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму комплаєнс-безпеки промислових підприємств, визначення в організаційній схемі управління підприємством спеціальних комплаєнс-підрозділів щодо забезпечення необхідного рівня комплаєнс-безпеки як складової загальної економічної безпеки промислового підприємства. Особливу увагу приділено питанням оцінки рівня комплаєнс-безпеки промислового підприємства, сформовано науково-методичні засади механізму комплаєнс-моніторингу з використанням тригонометричних функцій. Розглянуто сутність комплаєнс-ризиків та запропоновано модель їх оцінювання з використанням методу попарних порівнянь. Книга призначена для науковців, менеджерів промислових підприємств, фахівців економічних та юридичних служб, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

монографія, економічна безпека, корупція, шахрайство, антимонопольний комплаєнс, репутаційний комплаєнс

Бібліографічний опис

Кобєлєва Т. О. Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи : монографія / Т. О. Кобєлєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Принт, 2020. – 354 с. – Представлено: с. 8-10 ; 11-19 ; 311-315 ; 316-345.