Використання водно-спиртового розчину кальнованої соди для нейтралізації соняшникової олії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті наведено результати досліджень нейтралізації соняшникової олії спиртовим розчином кальцинованої соди. Обрані оптимальні режими, отримана математична модель цього процесу.
The article shows the results of research in the field of sunflower oil neutralization using water-alcohol solution of sodium carbonate. The optimum regimes were chosen during the research. The author also made the mathematical model of the process.
Опис
Ключові слова
дослідження, оптимальний режим, математична модель процесу, кальцинована сода, sunflower oil, neutralization, sodium carbonate, water-alcohol solution
Бібліографічний опис
Мольченко С. М. Використання водно-спиртового розчину кальнованої соди для нейтралізації соняшникової олії / С. М. Мольченко, І. С. Бродюк, І. М. Демидов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 55 (1028). – С. 80-85.