Слідами CHORNOBYL

Анотація

Посібник підготовлено колективом авторів з різних наукових та освітніх галузей як цикл уроків міждисциплінарного освітнього проекту "Слідами CHORNOBYL". На прикладі Чорнобильської техногенної катастрофи розглянуто фізичні та енергетичні основи роботи атомного реактора, хімічні та екологічні заходи з ліквідації наслідків аварії, а також її історичне та наукове значення. Посібник містить ілюстрації, довідкові дані у формі таблиць та схем, питання для самоперевірки та літературу для подальшого ознайомлення з матеріалом. Для вчителів природничих дисциплін та учнів старших класів закладів середньої загальної освіти.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, ядерна фізика, енергетика, хімія, екологія, охорона праці, цивільний захист, альтернативна енергетика, історія науки, історія техніки

Бібліографічний опис

Слідами CHORNOBYL : навч. посібник / К. О. Мінакова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 112 с.