Расчет напряженно-деформируемого состояния сепаратора подшипника качения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Виходячи з основних причин руйнування сепаратора підшипника кочення, проведено розрахунок його напружено-деформованого стану. Проведено оптимізацію геометрії вікон сепаратора, завдяки варіюванню розмірами їх виїмок. Запропоновано нову модель, що дозволить знизити максимальну інтенсивність напруження на 20 %. Наведено шляхи подальшої оптимізації.
On the basis of main failure reasons of rolling bearing's separator, deflected mode has been found. Geometry optimization of separator has been solved. A new model which allows a 20% reduction of maximal stress intensity has been offered. The ways of subsequent optimization have been suggested.

Опис

Ключові слова

детали машин, сепараторы, заклинивание сепараторов, вибрации сепараторов, тела качения, подшипниковые узлы

Бібліографічний опис

Симсон Э. А. Расчет напряженно-деформируемого состояния сепаратора подшипника качения / Э. А. Симсон, В. В. Овчаренко, Ю. А. Шевчук // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 142-145.