Ударостійкі літійалюмосилікатні склокристалічні матеріали для індивідуального захисту

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Середняк Т. К.

Анотація

Опис

Ключові слова

літійалюмосилікатні склокристалічні матеріали, засобів індивідуального захисту, бронестійкість, бронематеріали, композиційні високоміцні склокристалічні матеріали, експлуатаційні властивості, тріщиностійкість, механічна міцність, кристалізація стекол, армування ситалів

Бібліографічний опис

Рябінін. С. О. Ударостійкі літійалюмосилікатні склокристалічні матеріали для індивідуального захисту / С. О. Рябінін, О. В. Саввова, Л. Л. Брагіна // Фізико-хімічні проблеми технології тугуплавких неметалевих та силікатних матеріалів : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 10-11 жовтня 2018 р. = Physical and chemical issues of refractory non-metallic and silicate materials technology : abstr. of sci. rep. of Intern. sci. and techn. conf., October 10-11, 2018 / орг. ком.: О. А. Півоваров [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – C. 45-46.