Оцінка стану внутрішнього ринку товарів на основі показників функціонального та структурного характеру

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Анотація

У статті досліджено зміна показників розвитку внутрішнього ринку товарів функціонального характеру і зміна показників розвитку внутрішнього ринку товарів структурного характеру у рамкам методичного підходу до оцінки стану внутрішнього ринку товарів з метою формування узагальнюючих коефіцієнтів розвитку внутрішнього ринку товарів функціонального та структурного характеру відповідно.
The article is devoted to the study of changes in the indicators of development of the domestic market of goods of a functional nature and the change in indicators of development of the domestic market of goods of a structural nature. The research was carried out in accordance with the methodical approach of assessing the state of the domestic market of goods in order to formulate generalizing coefficients of development of the domestic market of goods of functional and structural nature, respectively.

Опис

Ключові слова

внутрішній ринок, товар, коефіцієнт, зміна, динаміка, оцінка, domestic market, commodity, coefficient, change, dynamics, estimation

Бібліографічний опис

Мардус Н. Ю. Оцінка стану внутрішнього ринку товарів на основі показників функціонального та структурного характеру / Н. Ю. Мардус // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 31. – С. 26-31.