Кінетика вищолочення сполук магнію з відпрацьованих каталізаторів АНП

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведені результати досліджень процесу регенерації каталізатора АНП шляхом вищолочення сполук магнію за допомогою екологічно м’якого екстрагента – розчину хлориду амонію при 298, 318, 333, 363 К. Показано, що найбільша швидкість вищолочення сполук магнію спостерігається при 363 К, при цьому уявна енергія активації становить 25.1 КДж/моль, що вказує на дифузійний характер екстракції.
In paper the outcomes of researches of process of regeneration of the silver catalyst are reduced by leaching junctions of magnesium with the help ecologically of soft extragent - solution of chloride of ammonium at 298, 318, 333, 363 К. Is shown, that the greatest velocity of leaching is observed at 363 K, thus the apparent critical increment of energy makes 25.1 kDg/mol, that specifies diffusion character of extraction.

Опис

Ключові слова

хімія, регенерація каталізатора, хлорид амонію, швидкість вищолочення, енергія активації, дифузійно-кінетичний режим, математична модель, дифузія

Бібліографічний опис

Кінетика вищолочення сполук магнію з відпрацьованих каталізаторів АНП / А. М. Бутенко [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 13. – С. 138-143.