Високоміцні склокристалічні матеріали на основі дисилікату літію

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Середняк Т. К.

Анотація

Опис

Ключові слова

склокристалічні матеріали, дисилікат літію, кристалічні фази кордієриту, кристалічні фази анортиту, полегшені бронеситали, високоміцні сполуки, спрямована каталізована кристалізація, об'ємна тонкодисперсна кристалізація, скло, нуклеаторівметасилікат літію

Бібліографічний опис

Топчий В. Л. Високоміцні склокристалічні матеріали на основі дисилікату літію / В. Л. Топчий, О. В. Саввова, Г. К. Воронов // Фізико-хімічні проблеми технології тугуплавких неметалевих та силікатних матеріалів : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 10-11 жовтня 2018 р. = Physical and chemical issues of refractory non-metallic and silicate materials technology : abstr. of sci. rep. of Intern. sci. and techn. conf., October 10-11, 2018 / орг. ком.: О. А. Півоваров [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С. 51-52.