Основи управління інтелектуальним потенціалом в умовах сучасної економіки та права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Kwant Studio

Анотація

В сучасних умовах перехідної ринкової економіки ключовим фактором успіху діяльності будь-якого підприємства є сукупність його ресурсів та можливостей, що має назву так званого "інтелектуального потенціалу".

Опис

Ключові слова

економіка розвиток, знання, кваліфікація персоналу, інвестиції, інтелектуальні ресурси, інтелектуальний капітал

Бібліографічний опис

Марчук Л. С. Основи управління інтелектуальним потенціалом в умовах сучасної економіки та права / Л. С. Марчук // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки та права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ 17 листопада 2018 р. / Київ. ін-т інтелектуальної власності та права Нац. ун-ту "Одес. юридична акад." ; Ін-т наук.-дослід. Люблін. парку наук.-технол. – Люблін : Kwant Studio, 2018. – С. 150-151.