Main occupational risks when researching the efficiency of energy recovery of electric vehicles in urban operating conditions according to the legislation of China

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The main professional risks during the process of researching the operating parameters of electric vehicles are given, and the main legal acts of China related to the mentioned risks are given.
Наведено основні професійні ризики під час процесу дослідження параметрів експлуатації електромобілів та наведено основні законодавчі акти Китаю, пов’язані з наведеними ризиками.

Опис

Ключові слова

professional risks, car operation, Chinese legislation, професійні ризики, експлуатація автомобілів, законодавство Китаю

Бібліографічний опис

Sizhuo D. Main occupational risks when researching the efficiency of energy recovery of electric vehicles in urban operating conditions according to the legislation of China / D. Sizhuo, O. I. Ilinska // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 142-145.