Методичні вказівки для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Тести з лексики, граматики та читання призначені для аудиторної та самостійної роботи аспірантів та здобувачів, які готуються складати кандидатський іспит з англійської мови. Тести мають за мету перевірити рівень досягнення мовних знань та навичок на кінцевому етапі підготовки до іспиту. Тести можуть бути також застосовані для самоконтролю та самооцінки умінь ознайомлювального читання загальнонаукової літератури.

Опис

Ключові слова

граматика, лексика, читання, тести, робота самостійна, самоконтроль

Бібліографічний опис

Комова Г. В. Методичні вказівки для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови / Г. В. Комова, О. О. Науменко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 112 с.