Маркетингова інноваційна діяльність промислових підприємств машинобудівної галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Луцький національний технічний університет

Анотація

Промислові підприємства машинобудівної галузі значно впливають на стан та розвиток вітчизняної економіки, здійснюють успішну реалізацію досягнень науково-технічного прогресу галузевої структури, забезпечують інтелектуальним потенціалом та інноваційними складовими державу в цілому. Проте, велика кількість машинобудівних підприємств України знаходиться в занедбаному стані з досить низькими показниками економічної діяльності.

Опис

Ключові слова

інновації, машинобудування, маркетинг, промислова продукція

Бібліографічний опис

Марчук Л. С. Маркетингова інноваційна діяльність промислових підприємств машинобудівної галузі України / Л. С. Марчук // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : тези доп. 1-ї всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 жовтня 2018 р. Вип. 1 / орг. ком.: В. О. Морохова [та ін.] – Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2018. – С. 283-285.