Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Полтавський університет економіки і торгівлі

Анотація

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, власний капітал, іноземні інвестиції, країни-інвестори

Бібліографічний опис

Кравчук А. В. Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств / А. В. Кравчук, П. Г. Перерва // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22 листопада 2018 р. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 33-35.