Каталізатор окиснення амоніаку в нітроген (I) оксид

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Винахід належить до галузі хімічна промисловість. Запропонований каталізатор містить манган (III) оксид Mn₂O₃, вісмут (III) оксид Bi₂O₃, купрум (II) оксид CuO та церій (IV) оксид CeO₂ при відповідному масовому співвідношенні. Винахід забезпечує високу селективність за нітроген (I) оксидом та зменшення виходу NO.

Опис

Ключові слова

промисловість хімічна, селективність, манган, вісмут, мідь

Бібліографічний опис

Пат. на винахід 113811 Україна, МПК C01B 21/26 (2006.01) B01J 23/83 (2006.01) B01J 23/84 (2006.01) B01J 21/10 (2006.01). Каталізатор окиснення амоніаку в нітроген (I) оксид / Савенков А. С., Масалітіна Н. Ю. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № а 2016 00942 ; заяв. 05.02.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5. – 4 с.