Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Містить матеріали науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки та психології професійної освіти у вищих навчальних закладах, формування та розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді.
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", лідерство, лідерський потенціал, система підготовки викладачів, психолого-педагогічні технології, гуманітарно-технічна еліта
Бібліографічний опис
Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 100 с.