Проблемы моделирования и оптимизации сложных нелинейных объектов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

геометрическая теория управления, программное обеспечение, математическая модель, тяговый привод, дизель-поезд, дифференциальные уравнения

Бібліографічний опис

Дмитриенко В. Д. Проблемы моделирования и оптимизации сложных нелинейных объектов / В. Д. Дмитриенко, Н. И. Заполовский // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ–2017) : тезиси 17-ї міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 вересня 2017 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко. – Харків ; Одеса : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 29.