Існуючі моделі деревоподібних нейронних мереж

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Тарасенко В. П.

Анотація

Опис

Ключові слова

деревоподібна модель, інтерпретованість прогностичних моделей, прогноз, машинне навчання, вхідні данні

Бібліографічний опис

Заковоротний О. Ю. Існуючі моделі деревоподібних нейронних мереж / О. Ю. Заковоротний, Т. О. Орлова, Д. М. Орлов // Інформатика, управління та штучний інтелект : тези 8-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Краматорськ, 16-19 листопада 2021 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Тарасенко В. П., 2021. – С. 49-50.