Исследование работоспособности нечеткого регулятора электропривода переменного тока при различных функциях принадлежности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Виконаний аналіз різних функцій приналежності нечітких змінних при проектуванні нечіткого контролера швидкості у векторній системі управління електроприводом змінного струму. Наводяться результати моделювання і зроблені виводи відносно найбільш відповідних функцій приналежності для даного випадку.
The analysis of various functions of a fitting fuzzy variable is executed at designing the fuzzy speed controller in the vector control system of AC drive. Results of modelling are resulted and conclusions of rather most suitable functions of a fitting to the given caseare made.

Опис

Ключові слова

дизель-поезд, процесс разгона, энергетические затраты, регуляторы скорости, векторное управление

Бібліографічний опис

Заполовский Н. И. Исследование работоспособности нечеткого регулятора электропривода переменного тока при различных функциях принадлежности / Н. И. Заполовский, Н. В. Мезенцев // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2007. – № 19. – С. 89-93.