Математична модель гідравлічно розвантаженого керуючого клапана для дизельної паливної апаратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано, що при роботі "гідравлічно врівноваженого" грибкового клапана виникає діюча на нього неврівноважена додаткова гідравлічна сила. Для розрахунку додаткової гідравлічної сили запропонований метод визначення значення тиску, що діє в каналі між клапаном і його сідлом. Розроблено конструкцію "розвантаженого" клапана.
It is shown that when using "hydraulically balanced" arises fungal valve acting on it more unbalanced hydraulic force. For the calculation of additional hydraulic force proposed a method for determining the value of the pressure of the live in the channel between the valve and its seat. The design "unloaded" valve.

Опис

Ключові слова

швидкодіючий керуючий клапан, паливна апаратура, клапан, тиск палива, закон зміни тиску

Бібліографічний опис

Прохоренко А. О. Математична модель гідравлічно розвантаженого керуючого клапана для дизельної паливної апаратури / А. О. Прохоренко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 194-205.