Як змінювався склад комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Приведені склади комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві згідно Порядків розслідування 1993, 2001, 2004, 2011 та 2019 років [1-5]. Показано, що з роками зростала роль представників Фонду соціального страхування і були виведені зі складу комісії безпосередні керівники потерпілого.
The composition of the commission for the investigation of industrial accidents according to the Investigation Procedures of 1993, 2001, 2004, 2011 and 2019 [1-5] is given. It is shown that over the years the role of the representatives of the Social Insurance Fund grew and the immediate sufferer’s supervisors were removed from the commission.

Опис

Ключові слова

нещасний випадок, комісія з розслідування, керівник, Фонд соціального страхування, профспілка, роботодавець, accident, commission of investigation, supervisor, Social Insurance Fund, trade union, employer

Бібліографічний опис

Кузьменко О. О. Як змінювався склад комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві / О. О. Кузьменко, В. В. Горбенко // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 59-61. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60252.