Геоінформаційна система підтримки прийняття рішень на базі сховища просторових даних геопорталу

dc.contributor.authorАндрєєв, Сергій Михайловичuk
dc.contributor.authorЖилін, Володимир Анатолійовичuk
dc.date.accessioned2021-03-18T08:51:50Z
dc.date.available2021-03-18T08:51:50Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractНа підставі проведеного аналізу архітектур сучасних систем підтримки прийняття рішень запропоновано структуру, яку найдоцільніше використовувати для побудови геоінформаційної СППР на базі сховища просторових даних геопорталу. Проаналізовано основні функції, що мають виконувати підсистеми такої СППР, а саме — функції підсистеми витягання, перетворення і завантаження даних, функції підсистеми зберігання даних та підсистеми аналізу даних. Розгляд зазначених підсистем СППР проведено із детальним вивченням їх структурних та функціональних схем, аналізом існуючих технологій обробки та зберігання просторової інформації, а також сучасних методів аналізу геоданих. Разом з тим, здійснено ґрунтовний вибір системи управління базами даних (СУБД) для практичної реалізації багатовимірної бази геоданих, що виконує функції сховища просторових даних як основи СППР геопорталу. Проведено ретельний аналіз засобів Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) як базової платформи для розгортання аналітичних систем Business Intelligence (BI), уніфікованоїбагатовимірної моделі даних Unified Dimensional Model (UDM) як ядра технології комплексного багатовимірного аналізу даних Online Analytical Processing (OLAP). Проаналізовано аспекти планування і програмування архітектури SSAS, особливості розроблення багатовимірних баз даних із застосуванням середовищ SQL BI Development Studio (BIDS) та SQL Server Management Studio (SSMS), а також специфіку застосування служби SQL Server Integration Services(SSIS) для роботи з багатовимірними базами даних. Таким чином, підготовлено підґрунтя для розроблення геоінформаційної СППР із застосуванням засобів Microsoft SQL Server багатовимірного аналізу даних для створення багатовимірного сховища просторових даних геопорталу. Врешті, запропоновано методику програмної реалізації багатовимірного сховища просторових даних геопорталу. Запропоновані підходи щодо розроблення геоінформаційної СППР на базі сховища просторових даних геопорталу забезпечують об’єднання та інтеграцію у сховище геопорталу інформації, що містить різні типи просторових даних. Програмна реалізація багатовимірного СПД геопорталу забезпечує підвищення оперативності статистичного і прогнозного аналізу геоданих для ведення звітності та підтримки прийняття рішень геоінформаційних задач в режимі реального часу.uk
dc.description.abstractBased on the analysis of the architectures of modern decision-making systems, a structure of geoinformation DSS’s based on the spatial data storage of the geoportal is proposed. The main features and functions that are included in subsystems of such a DSS are analyzed, namely the functions of the subsystem for extracting, converting and loading data, the functions of the data storage subsystem and the data analysis subsystem. The consideration of mentioned subsystems DSS was carried out with a detailed study of their structural and functional schemes, analysis of existing technologies of processing and spatial information storage, as well as modern methods of geodata analysis. At the same time, a reasonable choice of a database management system for the practical implementation of a multidimensional geodatabase is made, which performs the functions of a spatial data storage asthe basis of a DSS geoportal. A substantial analysis of Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS), as а base platform for the de ployment of Business Intelligence (BI) analytical systems, a Unified Dimensional Model (UDM) as the core of Online Analytical Processing (OLAP) complex multidimensional data analysis technology was performed. The aspects of planning and programming the SSAS architecture, the features of developing multi-dimensional databases using SQL BI Development Studio (BIDS) and SQL Server Management Studio (SSMS), as well as the specifics of using SQL Server Integration Services (SSIS) to work with multidimensional databases are analyzed. Thus, the groundwork has been set for the development of geoinformation DSS using Microsoft SQL Server multidimensional data analysis tools to create a multidimensional spatial data storage of the geoportal. A methodology for software implementation of a spatial data multidimensional storage of a geoportal is also proposed. The proposed approaches to the development of geoinformation DSS based on the spatial data storage provide integration into the geoportal repository of information containing various types of spatial data. The software implementation of the multidimensional geoportal provides an efficiency level increase of statistical and predictive geodata analysis for reporting and supporting decision-making of geographic information tasks in a real time.en
dc.identifier.citationАндрєєв С. М. Геоінформаційна система підтримки прийняття рішень на базі сховища просторових даних геопорталу / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 60-79.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.11
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4256-2637
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7342-3456
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51653
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectгеоданіuk
dc.subjectбагатовимірні сховища просторових данихuk
dc.subjectgeodataen
dc.subjectmultidimensional storage of spatial dataen
dc.titleГеоінформаційна система підтримки прийняття рішень на базі сховища просторових даних геопорталуuk
dc.title.alternativeGeoinformation system of decision support based on the geoportal spatial data storageen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
AIS_2020_4_2_Andrieiev_Heoinformatsiina.pdf
Розмір:
2.22 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.25 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: