Шляхи вирішення похибок у продукційних базах знань-орієнтованих інформаційних систем

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Тарасенко В. П.

Анотація

Опис

Ключові слова

продукційні бази знань, статичні похибки, похибки класу "репліка", методи теорії графів

Бібліографічний опис

Шляхи вирішення похибок у продукційних базах знань-орієнтованих інформаційних систем / С. В. Осієвський [та ін.] // Інформатика, управління та штучний інтелект : тези 9-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Краматорськ, 11-13 травня 2022 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Тарасенко В. П., 2022. – С. 96.