Клієнт-серверна система з web-інтерфейсом для взаємодії робітників ІТ-компанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є розробка додатку, яка дозволить працівникам ІТпідприємства комунікувати між собою, незалежно від наявності мережі Інтернет. В доповіді наводиться прототип цієї програми, який виконаний у вигляді Web-додатку. Для розробки даного була використана мова програмування Java та фреймворк Spring Boot. Для збереження даних та повідомлень була створена база даних з використанням системи керування реляційними базами даних MySQL. Для оформлення зовнішнього вигляду додатку був використаний Bootstrap, який має відкритий доступ та код.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, управління IT-проектами, програмне забезпечення, база даних

Бібліографічний опис

Красніков В. О. Клієнт-серверна система з Web-інтерфейсом для взаємодії робітників ІТ-компанії / В. О. Красніков, Г. Є. Ляшенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 90.