Використання діелектричної проникності нафти для прогнозування напрямку її переробки

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Планета-Принт"

Анотація

Представлено метод оперативного прогнозування напрямку переробки нафтової сировини, заснований на визначенні її діелектричної проникності. Даний метод може використовуватися, як попередній етап у дослідженні потенційних можливостей сировини та легко реалізується в умовах нафтового промислу та НПЗ.
The method of operational prediction of the direction of refining of petroleum raw materials based on the determination of its dielectric constant is presented. This method can be used as a preliminary step in the exploration of the potential of raw materials and is easily implemented in the oil and oil field.

Опис

Ключові слова

нафта, потенційні можливості, напрям переробки, діелектрична проникність, фракція, fraction, dielectric constant, potential, refining direction, oil

Бібліографічний опис

Сатер Н. А. Використання діелектричної проникності нафти для прогнозування напрямку її переробки / Н. А. Сатер, А. В. Чернявський // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 3-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 16-17 квітня 2020 р., присвяч. 135-річчю заснування каф. "Технології переробки нафти, газу та твердого палива" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН), Північно-Східний наук. центр НАН України і МОН України. – Харків : Планета-Принт, 2020. – С. 64-65.