Дослідження існуючих моделей комерціалізації знань та технологій

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сумський державний університет

Анотація

Доведено, що організація процесу комерціалізації технологій повинна здійснюватися з комплексних позицій, які включають в себе організаційноінформаційні, маркетингові та фінансово-економічні аспекти. Ринкове та виробниче освоєння інноваційних технологій є ризикованим процесом, оскільки об'єктом нововведень виступає інтелектуальний продукт, що, своєю чергою, викликає і складності економічної та фінансової оцінки; та проблеми ефективної взаємодії учасників; і вимагає ретельно опрацьованого та безперервно актуалізованого нормативного забезпечення.

Опис

Ключові слова

монографія, інтелектуальна власність, комерціалізація, моделі, трансфер, потенціал, ціна, підприємства

Бібліографічний опис

Кобєлєва А. В. Дослідження існуючих моделей комерціалізації знань та технологій / А. В. Кобєлєва // Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та інновації : монографія / ред. Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигиди. – Суми : СумДУ, 2022. – Розд. 4.4. – С. 201-215.