Синтез та дослідження цифрових пристроїв та кінцевих автоматів

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною метою виконання лабораторних робіт є ознайомлення студентів з основними принципами внутрішньої організації та роботи обчислювальних пристроїв цифрової техніки та систем управління, надання знань і практичних навичок, що необхідні для аналізу та проектування обчислювальних модулів та систем управління, побудованих на базі дискретної логіки та цифрових детермінованих скінченних автоматів. Лабораторні роботи та методичні вказівки до них укладені таким чином, аби студенти могли виконувати лабораторні роботи самостійно, у дистанційному та асинхронному режимах навчання.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лабораторні роботи, багатовихідні комбінаційні схеми, цифрова техніка, схеми з пам'яттю, цифрові автомати

Бібліографічний опис

Синтез та дослідження цифрових пристроїв та кінцевих автоматів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу: "Теорія цифрових автоматів" : для студентів спеціальностей: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / уклад.: Д. Г. Караман, Д. О. Лунін, А. І. Гапон ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 29 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60579.