Комп'ютерне моделювання хімічних процесів, що стимульовані реакційно-активними нітрогенвмісними сполуками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ НВП Інтерсервіс
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Анотація

За допомогою нестаціонарного кінетичного методу досліджено кінетику дисоціації біополімерів ДНК, стимульовану реакційно-активними нітрогенвмісними сполуками, що утворюються внаслідок розкладу молекул N₂O в зразках. Одержані значення фактору підсилення дисоціації низькоенергійними електронами, що добре узгоджуються з експериментально отриманими даними.
Kinetics of DNA biopolymer dissociation, stimulated by reactive nitrogen species produced by N₂O decomposition in samples, were studied using nonsteady kinetic method. The values of low energy electrons dissociation enhancement factors were obtained which are in good agreement with experimental data.

Опис

Ключові слова

нестаціонарний кінетичний метод, дисоціація біополімерів, ДНК, низькоенергійні електрони, nonsteady kinetic method, biopolymer dissociation, DNA, low energy electrons, reactive nitrogen species

Бібліографічний опис

Огурцов О. М. Комп'ютерне моделювання хімічних процесів, що стимульовані реакційно-активними нітрогенвмісними сполуками / О. М. Огурцов, О. М. Близнюк, М. Ф. Клещев // Комп'ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 : зб. наук. ст. 5-ї міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 травня 2016 р. / ред. кол.: Т. В. Бойко, Ю. О. Безносик, Л. М. Бугаєва. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – С. 143-149.