Базові принципи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто теоретико-методичні положення управління конкурентоспроможністю промислового підприємства. Розроблено положення по оцінці рівня конкурентоспроможності на основі коефіцієнтів розвитку підприємства.
Considers theoretical-methodological provision of competitiveness of industrial enterprises. Developed regulations for assessing the level of competitiveness based on factors of enterprise development.

Опис

Ключові слова

комплексність, системність, об'єктивність, динамічність, безперервність, оптимальність, products, competitiveness, evaluation

Бібліографічний опис

Ткачова Н. П. Базові принципи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства / Н. П. Ткачова // Тези доп. 24-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2016), 18-20 травня 2016 р. / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – Ч. 3. – С. 316.