Біотехнологічні основи вдосконалення одержання альфа-амілази з використанням штаму міцелліального гриба Geomyces pannorum VКМ F-4777D

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

наукомісткі технології, біотехнологія харчових продуктів, ферменти мікробного походження, мембранний процес ультрафільтрації, активність ферментів, міцелліальні гриби, Geomyces pannorum VКМ F-4777D, електрокінетичний потенціал, освітлювальний ефект, катіонний флокулянт, метацид, супернатант, культуральна рідина, α-амілаза, альфа-амілаза, безвідходна біотехнологічна схема

Бібліографічний опис

Біотехнологічні основи вдосконалення одержання альфа-амілази з використанням штаму міцелліального гриба Geomyces pannorum VКМ F-4777D / Д. А. Тишаков, Н. Ю. Масалітіна, О. М. Близнюк, С. М. Чернявська // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 479.