Заходи безпеки при впровадженні Технічного регламенту посудин, що працюють під тиском

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025, який визначає вимоги щодо проектування, виготовлення та проведення оцінки відповідності обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним допустимим тиском понад 0,5 бара.
The Technical Regulations for Simple High Pressure Vessels, approved by Resolution №. 1025 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 28, 2016, which defines the requirements for the design, manufacture and compliance assessment of pressure equipment and units with a maximum allowable pressure of more than 0.5 bar.

Опис

Ключові слова

посудини під тиском, Технічний регламент, нормативно-правові акти, pressure vessels, Technical regulations, regulations

Бібліографічний опис

Пшонка А. В. Заходи безпеки при впровадженні технічного регламенту посудин, що працюють під тиском / А. В. Пшонка, В. Ф. Райко // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 107-109.