Бистабильные автоколебания несимметричного однодискового упругого ротора в подшипниках скольжения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Отримано математичну модель коливань несиметричного однодискового ротору на нелінійних підшипниках ковзання. Для моделювання масляного шару використовується аналітичний розв’язок рівняння Рейнольдса для коротких підшипників. Автоколивання у роторі виникають не при кутовій швидкості, коли спостерігається біфуркація Хопфа, а при значно менших кутових швидкостях. Такі режими автоколивання виникають внаслідок сідло-вузлових біфуркацій в системі. Розв’язки, що отримані методом гармонічного аналізу, добре збігаються з результатами чисельного моделювання.
The model of nonlinear vibrations of one disk rotor supported by two journal bearing is obtained. The fluid film in journal bearing is described by the Reynolds’ equation. Self vibrations of the rotor are occurred not with angular velocity, when there is Hopf bifurcation, but at much lower angular velocities. These self vibrations modes arise as the result of saddle-node bifurcations. Solutions obtained by harmonic balance method are in good agreement with numerical simulation of the system.

Опис

Ключові слова

роторные колебания, роторные системы, нелинейная динамика, уравнение Рейнольдса

Бібліографічний опис

Аврамов К. В. Бистабильные автоколебания несимметричного однодискового упругого ротора в подшипниках скольжения / К. В. Аврамов, А. В. Борисюк // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 20-28.