Дослідження конкурентних переваг української економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, Global Competitiveness Index, рейтинг, бізнес-партнер, ринок товарів

Бібліографічний опис

Шимпф К. Дослідження конкурентних переваг української економіки / К. Шимпф, М. Чисарик, Н. П. Ткачова // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2015) : зб. пр. 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29 вересня-2 жовтня 2015 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 86-90.