Кафедра "Фізичне виховання"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/sport

Кафедра "Фізичне виховання" заснована в 1950 році з ініціативи тодішнього ректора, професора Михайла Федоровича Семка у зв’язку з реорганізацією кафедри військово-прикладної підготовки. Першим її завідувачем був Костянтин Терентійович Черниченко .

Спеціальність "Фізична культура і спорт" заснована в 1994 році. Кафедра володіє унікальною матеріальною базою для занять більш ніж з 30 видів спорту і рекреації.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

На кафедрі працюють понад 50 викладачів, тренерів, вчених, з них: 4 кандидата педагогічних наук, 2 кандидата технічних наук, 1 кандидат психологічних наук, 1– доктор філософії; 8 співробітників мають звання доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 382
 • Документ
  Комплекс загальних фізичних вправ для самостійних занять з армрестлінгу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Петренко, Олександр Олексійович; Петренко, Володимир Олексійович
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» призначені для студентів, які починають займатися армрестлінгом. Методичні вказівки включають опис комплексу загальних фізичних вправ для самостійних занять з армрестлінгу на початковому етапі тренування, а також роз’яснення послідовності виконання силових вправ для формування і підвищення тонусу основних м'язових груп у студентів під час практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» у виді спорту армрестлінг.
 • Документ
  Дослідження і оцінка стопи
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Глядя, Сергій Олександрович; Блещунова, Катерина Миколаївна; Борейко, Наталя Юріївна; Юшко, Олексій Володимирович
  Методичні вказівки підготовлено для студентів 1-3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей НТУ "ХПІ" (основна медична група, спеціальна медична група). Запропоновано студентам ознайомитися з теоретичним матеріалом, опанувати методики візуального (плантоскопія), подометричного та плантографічного дослідження стопи людини, здійснити самоконтроль за станом стоп, узагальнити отримані результати, сформулювати висновки та визначити рекомендації щодо профілактики виникнення або корекції деформацій стопи. Надано зразок структури практичної роботи. Встановлено критерії оцінки виконання практичної роботи "Дослідження і оцінка стопи".
 • Документ
  Удосконалення техніки бар'єрного бігу у юніорок 13–15 років
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2024) Арабаджи, Тимур Дмитрович; Арабаджи, Анна Юріївна; Шаповалова, Валентина Олександрівна
  Резюме. Було впроваджено методику технічного вдосконалення бар’єрного бігу, яка включала комплекс, спрямований на розвиток швидкості, спритності, гнучкості у юніорок 13–15 років. Мета. Розробити методику вдосконалення техніки бар’єрного бігу у легкоатлеток 13–15 років у підготовчому періоді підготовки та визначити її ефективність. Матеріал і методи дослідження. Були використані: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічні методи; аналіз, систематизація та узагальнення; метод математичної статистики. Отримані результати та висновки. Розроблена методика дозволила усунути технічні помилки, поліпшити рівень швидкості, спритності та гнучкості у легкоатлеток 13–15 років у підготовчому періоді підготовки, що свідчить про її ефективність.
 • Документ
  Особливості харчування дітей, які займаються єдиноборствами
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Ріяко, М. П.
  На даний час реалії наших буднів такі, що не завжди батьки можуть простежити харчування дітей. Робота, школа, повсякденні проблеми та інші фактори впливають на це. Але про правильне харчування необхідно замислюватися і намагатися дотримуватися його. Причому, дотримуватися всією сім'єю, це буде стимулюючим та підтримуючим фактором для дітей, виробленням звички правильного раціону. У статті розповідається про раціон здорового харчування для дітей-спортсменів аби батьки та тренери змогли правильно підбирати продукти які слід давати своїй дитині.
 • Документ
  Секрети успішного тренера
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Прокопов, Р. С.
  Здоровий спосіб життя та фізична активність набувають все більшої популярності. Завдяки постійному зростанню інтересу до фітнесу, спорту та здорового харчування, попит на професійних тренерів значно збільшується. Тренери є не лише інструкторами з фізичної активності, але й менторами, які допомагають своїм клієнтам досягати своїх цілей та покращувати якість свого життя. Тому робота тренера на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною та важливою, і, виходячи з цього, дослідження факторів що впливають на успішність тренера – є актуальним науковим завданням сьогодення. Мета роботи – виявити основні аспекти для успішності тренера та показати яким має бути успішний тренер на сьогодні.
 • Документ
  Важливість додаткових курсів для розвитку у тренерській діяльності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Пономарьова, Я. А.
  У сучасному спортивному світі постійний розвиток та підвищення кваліфікації тренерів визнаються ключовими факторами для досягнення високих результатів. Небажання рухатися вперед та інертність у тренерській діяльності можуть значно погіршити конкурентоспроможність даного спеціаліста. Мета роботи – висвітлити важливість постійного навчання та розвитку у професійній діяльності та показати вплив додаткових курсів на якість тренувань та результати спортсменів.
 • Документ
  Про важливість і ефективність участі у науково-практичних конференціях під час написання дипломної роботи
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Полякова, Оксана Олександрівна
  У статті доведено важливість участі у професійно спрямованих наукових заходах для порозуміння новітніх процесів та підходів у сфері фізичного виховання (так само і будь-яких інших наукових дисциплін) і показати як подібний досвід може активізувати процес осягнення досліджуваного феномена і, зрештою, допомогти написати якісну дипломну роботу.
 • Документ
  Важливість комплексного підходу у тренерській діяльності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Лаврова, С. А.
  Діяльність тренера має багатофакторний педагогічний характер і є складною системою загальних та специфічних завдань виховання, освіти, оздоровлення та фізичного розвитку. Педагогічна майстерність – синтез знань тренера, його організаційно-методичного мистецтва й особистих якостей – розуму, почуттів, волі, характеру, здібностей. Стаття виявляє основні фактори, що сприяють досягненню успіхів в тренерській діяльності та показати важливість їх комплексного застосування.
 • Документ
  Переваги та недоліки моди на здоровий спосіб життя
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Кукса, В. С.
  На даний час все більш актуальним постає питання занять фізичною культурою і загалом ведення здорового способу життя. Здоровий спосіб життя став своєрідним стилем моди, але звісно ж потрібно розуміти переваги та недоліки цієї моди. У статті визначено чим саме здоровий спосіб життя зацікавив людей, а також розглянути його переваги та недоліки.
 • Документ
  Мода на здоровий спосіб життя
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Богатирьова, Х. О.
  У статті обґрунтовано, що здоровий спосіб життя повинен бути не просто модою, а й осмисленим вибором кожного з нас, що відображається на нашому психічному та фізичному здоров'ї.
 • Документ
  Features of the strength abilities of the world's leading armwrestlers weighing 80-100 kg
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Bezkorovainyi, Dmytro; Kamayev, Oleg; Mishyn, Maksym; Vlasko, Stanislav; Plotnytskyi, Leonid; Glyadya, Sergey; Kliuka, Andrii
  Purpose: determination of the main components of power capabilities that ensure the success of the competitive exercise of armwrestlers weighing 80-100 kg. Material and Methods. The study involved 4 best armwrestlers in the world weighing from 80 to 100 kg (m = 87.50 ± 2.47 kg) in 2017–2020: athlete 1 is a multiple world champion weighing 90 kg (Ukraine), athlete 2 is a multiple champion world champion weighing 82 kg (Ukraine), athlete 3 - multiple world champion weighing 93 kg (Ukraine), athlete 4 - multiple winner of international competitions weighing 85 kg (USA). During the study, strength indicators were determined in 4 competitive exercises. Strength indices in all test exercises were measured in a static mode by an FB5k series electrical tenzodynamometer (Poland) with an accuracy class of up to 100 g, which was mounted on a special armwrestling table using a specially made block device. The created design was called the “ARM1 Device” (patent 43082). During the statistical analysis, the following parameters were calculated: maximum and relative strength, total strength index in four strength exercises (F), time to reach maximum strength (t), speed-strength index (F/t), average strength index of four exercises (F/4), gradient of the total strength of four exercises (t0,5F), strength index in the first 100 ms and 500 ms, speed-strength index in the first 500 ms (F500/t500), hour of reaching a force of 1 kg (t0,5F/(0,5×F); Pearson correlation analysis. Results. As a result of the study, the main data on the speed-strength indicators of armwrestlers were obtained and analyzed. In the process of testing, according to the indicators of time periods and given efforts of dynamic strength, the features of the manifestation of the explosive, fast and slow strength of arm wrestlers 80-100 kg were established. Conclusions. The study made it possible to establish indicators of the speed -strength index, strength gradient, the ability to manifest dynamic strength in the first 500 ms, clearly characterizing the speed -strength capabilities of armwrestlers and allowing to determine the features and nature of the manifestation of their dynamic strength. This makes it possible to determine the natural ability to manifest dynamic strength, as well as to select and predict the performance of promising athletes, to specify the direction and content of the training process, and to clarify the program of participation in competitions.
 • Документ
  Особливості впливу тренувальної програми у підготовчому періоді річного макроциклу на морфо-функціональні, силові та швидкісно-силові показники армрестлерів 14-15 років
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2024) Безкоровайний, Д. О.; Камаєв, О. І.; Орлов, А. А.; Глядя, Сергій Олександрович
  Мета: визначити особливості впливу тренувальної програми у підготовчому періоді річного макроциклу на морфо-функціональні, силові та швидкісно-силові показники армрестлерів 14-15 років. Матеріал та методи. У дослідженні використано такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної інформації; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; математико-статичні методи дослідження з використанням ліцензійної програми STATISTICA 10. Дослідження проводилося на території Полтавської області в м. Кобеляки на базі ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" з січня по червень 2023 року, в якому брали участь 10 спортсменів-армрестлерів віком 14–15 років, які тренувалися за програмою зі швидкісно-силовою спрямованістю. Результати: за проведеним дослідженням надано результати послідовного експерименту, що констатують підвищення функціональних показників серцево-судинної та дихальної систем наприкінці дослідження, також відбулось підвищення силових показників у всіх тестових вправах, причому збільшення сили виявилось достовірним (t-критерій коливався від 2,25 до 4,21 при p<0,05). Швидкісно-силові показники (час досягнення максимальної сили, швидкісно-силовий індекс, градієнт сили, сила за 500 мс і час досягненнясили в 1 кг) мали тенденцію до покращення, але достовірні зміни відбулися тільки в силі за 500 мс і часу досягнення сили в 1 кг (t-критерій коливався від 2,93 до 3,96 при p<0,05), причому значно підвищились показники лівої руки. Висновки. Блокова програма тренувань дозволила значно покращити показники частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, життєвого індексу, коефіцієнту витривалості, що сприяло досягненню достовірного покращення адаптаційного потенціалу юних армрестлерів. Під час експерименту достовірно підвищилися показники сили 14–15-річних спортсменів у всіх тестових вправах, на основі цих змін визначилася тенденція до покращення часу досягнення максимальної сили, градієнту сили, швидкісно-силового індексу, а результати показника сили за 500 мс і часу досягнення сили в 1 кг достовірно покращилися.
 • Документ
  Особливості харчування спортсменів, які займаються єдиноборствами
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Андрєєв, О. Д.
  У статті розкривається значення правильного харчування для спортсменів, а саме, для єдиноборців, яка полягає в забезпеченні необхідних поживних речовин для оптимальної фізичної підготовки, відновлення після тренувань і змагань, а також підтримання загального здоров'я. Кожен спортсмен може потребувати індивідуалізованого підходу до харчування в залежності і від своїх потреб і особливостей.
 • Документ
  Мій друг – спорт
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024)
  Збірник містить матеріали студентської науково-практичної конференції, в яких подано стислий виклад доповідей її учасників. У доповідях висвітлені актуальні проблеми та перспективи їх вирішень в галузі фізичної культури та спорту. Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, тренерів, інструкторів, студентів та всіх хто цікавиться здоров`ям та спортом.
 • Документ
  Дистанційні заняття з фізичного виховання у ЗВО у порівнянні з традиційною формою навчання
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Родигіна, Віта Петрівна; Блошенко, Олена Іванівна
  У статті розглянута оцінка можливостей дистанційної форми практичного навчання з фізичного виховання для підтримки рівня фізичного та психічного здоров’я студентів в умовах воєнного стану та результати впровадження у навчальний процес очних занять з фізичного виховання (за бажанням та можливостями студентів відвідувати заняття з плавання в басейні) з огляду на доступність спортивного інвентарю, групових форм спілкування та безпосереднього контакту з викладачем. Для вирішення поставлених завдань були використані методи педагогічного спостереження, опитування, аналіз літератури та узагальнення інформації, логічні та математико-статистичні методи наукового дослідження.
 • Документ
  Вплив занять плаванням на людей, які відчувають стресовий стан
  (2022) Клімакова, Світлана Миколаївна; Юрченко, Вікторія Борисівна
 • Документ
  Використання навчальних матеріалів для дистанційної форми навчання дисципліни "Фізичне виховання"
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2022) Глядя, Сергій Олександрович; Юшко, Олексій Володимирович
  Стаття носить аналітичний характер, у якій надано загальну характеристику навчальних матеріалів для дистанційної форми навчання дисципліни «Фізичне виховання». Обґрунтовано мету та завдання дослідження. Отримані дані дозволяють стверджувати, що навчальний процес з фізичного виховання у дистанційній формі є безперервним, має свій навчальний зміст. Може продовжуватися й вдосконалюватися у часі.
 • Документ
  Навчальні заняття з дисципліни "Фізичне виховання" у сучасних умовах
  (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2023) Глядя, Сергій Олександрович; Юшко, Олексій Володимирович; Любієв, Альберт Гнатович
  Акцентовано увагу щодо основних видів навчальних занять дисципліни «Фізичне виховання» при викладанні у дистанційній формі навчання. Запропоновано види практичних занять, представлено розроблені індивідуальні практичні роботи для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей основної та спеціальної медичних груп.
 • Документ
  Оцінка фізичної підготовленості студентів секції важкої атлетики та скандинавської ходьби)
  (Запорізький національний університет, 2022) Глядя, Сергій Олександрович; Юшко, Олексій Володимирович; Борейко, Наталя Юріївна; Азаренкова, Любов Леонідівна
  У статті проаналізовано наявні види контролю та обґрунтовано зміст тестів і нормативів для оцінювання фізичної підготовленості студентів під час проведення навчальних занять з важкої атлетики та скандинавської ходьби, оцінено фізичну підготовленість студентів (секцій важкої атлетики та скандинавської ходьби). Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 24 студенти (чоловіки, основна медична група) зі спортивної спеціалізації «важка атлетика» та 24 студенти (чоловіки, основна медична група) секції скандинавської ходьби. Експеримент тривав протягом навчального року, заняття проводились за розкладом два рази на тиждень. Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури; педагогічне спостереження; тестування студентів. Результати. Застосовано комплексний аналіз з видів підготовленості студентів. Розглянуто вплив і взаємодію вправ з комплексів тестів із загальної фізичної та зі спеціальної фізичної підготовленості на студентів-важкоатлетів та студентів секції скандинавської ходьби. Виявлено рівень розвитку показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів НТУ «ХПІ», які займаються у секціях важкої атлетики та скандинавської ходьби. За даними дослідження студенти секції важкої атлетики мають високі показники за результатами тестування сили, а саме в підтягуванні на перекладині, стрибку у довжину з місця та нахилі тулуба вперед з положення сидячи, низькі показники в тестуванні витривалості. У студентів секції скандинавської ходьби, навпаки, найкращі показники у тестуванні рівномірного бігу 3000 м та гнучкості. Запропоновано засоби оцінювання спеціальної фізичної підготовленості для секції важкої атлетики: стрибок угору з місця, потрійний стрибок у довжину, згинання і розгинання рук в упорі на підлозі з оплеском, піднімання ніг угору з вису на перекладині, та секції скандинавської ходьби: ходьба з палками на 100 метрів з виконанням елементів техніки скандинавської ходьби. Висновки. Визначено рівень фізичної підготовленості студентів, які займаються важкою атлетикою та скандинавською ходьбою. Відмінний рівень мають 25% студентів, а 16,7% студентів – добрий рівень, 50% студентів – задовільний рівень і 8,3% студентів – незадовільний рівень фізичної підготовленості. Оптимальне поєднання засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки підвищує рівень працездатності студентів, сприяє ефективному виконанню тренувальних навантажень та більш швидкої спортивної результативності.