Квантовая природа сознания

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Опис
Ключові слова
физика квантовая, Шредингер Эрвин, Пенроуз Р., редукция объективная, Тегмарк М., интеллект, OpenWorm, нейрон, фотон, Тьюринг А.
Бібліографічний опис
Проколий И. Квантовая природа сознания / И. Проколий, О. Дольская // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 1 / редкол. Л. Л. Товажнянський [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 66-68.