Аспекти організації обліку і фінансової звітності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
Розроблено концепцію облікової політики, організації бухгалтерського обліку на підприємстві та фінансової звітності з урахуванням національних і міжнародних стандартів.
Article is devoted to developing the concept of accounting policies, accounting organization in the enterprise and financial reporting in accordance with national and international standards.
Опис
Ключові слова
рекомендації методичні, облік бухгалтерський, баланс, політика облікова, стандарт, актив, guidelines, accounting, financial statements, balance sheet, accounting policy, standard, assets
Бібліографічний опис
Мардус Н. Ю. Аспекти організації обліку і фінансової звітності / Н. Ю. Мардус, С. В. Брік // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 6. – С. 219-222.