Бухгалтерський облік та аудит витрат і доходів підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Опис
Ключові слова
фінансова звітність, ринкові відносини, міжнародні стандарти, економічні вигоди, управління виробництвом, загальновиробничі витрати
Бібліографічний опис
Мардус Н. Ю. Бухгалтерський облік та аудит витрат і доходів підприємства / Н. Ю. Мардус, Ю. М. Товт // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2014" : тр. 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 грудня 2014 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 45-47.