Оцінка ефективності розвитку виробництва на базі системного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Черкаський державний технологічний університет
Анотація
На основі існуючих положень системного підходу, з урахуванням специфіки виробництва продуктів переробки соняшнику рекомендовано визначення показника ефективності – економічного ефекту.
On the basis of existent positions of approach of the systems, taking into account the specific of production of products of processing of sunflower determination of index of efficiency is recommended – economic effect.
Опис
Ключові слова
системний підхід, розвиток, ефективність виробництва, переробка соняшнику, часткові показники, узагальнюючі показники
Бібліографічний опис
Тимофєєв В. М. Оцінка ефективності розвитку виробництва на базі системного підходу / В. М. Тимофєєв, Т. А. Жадан // Вісник ЧДТУ : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 176-179.