Пространственно-временная теория сознания

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Точка
Анотація
Опис
Ключові слова
философия, диалектико-материалистическая теория сознания, теория отражения, ученые-философы, когнитивные процессы, онтогенез, эволюционная эпистемология, мозг, моделирование будущего, обратные связи
Бібліографічний опис
Дольская О. А. Пространственно-временная теория сознания / О. А. Дольская // Філософія в сучасному світі : матер. Міського міжвузівського наук.-практ. семінару : філософські читання, присвячені Всесвітньому Дню філософії та 130-річчю Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", 20-21 листоп. 2015 р., м. Харків / Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут", Харк. нац. ун-т будівництва та архітектури, Акад. військ.-іст. наук і козацтва ГШ СКВ / гол. ред. Я. В. Тарароєв. – Харків : Точка, 2015. – С. 35-40.