Дослідження конюнктури ринку інтелектуальних інновацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Луцький національний технічний університет
Анотація
Опис
Ключові слова
інтелектуальні товари, кон'юнктура, конкурентні переваги, ринок, промислові підприємства, інновації
Бібліографічний опис
Кобєлєва Т. О. Дослідження кон'юнктури ринку інтелектуальних інновацій / Т. О. Кобєлєва, Л. С. Марчук // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 8 грудня 2016 р. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – Ч. 3. – С. 229-232.