Розробка рекомендацій по підвищенню ефективності роботи електроенергетичних підприємств України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Розроблено пропозиції щодо забезпечення енергетичної ефективності в економіці України. Проведено детальний аналіз впливу цін та тарифів на електричну енергію на забезпечення ефективної роботи енергетичних підприємств країни. Обґрунтовані рекомендації по енергетичній ефективності на підставі детального аналізу енергетичного ринку України.
Опис
Ключові слова
інновація, потенціал, технології, індикатори, показники ефективності, промислові підприємства
Бібліографічний опис
Перерва П. Г. Розробка рекомендацій по підвищенню ефективності роботи електроенергетичних підприємств України / П. Г. Перерва, В. М. Тимофєєв, В. А. Міщенко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – № 14 (1). – С. 76-78.